Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

04.04.2021

 

 1. Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii można nabyć prasę katolicką. Polecamy nasz biuletyn parafialny „Katarzynka” i tygodnik katolicki „ Niedziela”

 

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby kościoła. Za tydzień kolekta gospodarcza przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z malowaniem naszej świątyni i pracami renowacyjnymi. Wyrażamy naszą wdzięczność za ofiary indywidualne od rodzin i wpłacane na konto bankowe:

Pekao S.A o/Działdowo, pl. Mickiewicza 2/3. Nr konta: 98 1240 5338 1111 0000 5065 1340

 

 1. Dziś Msze św. w następującym porządku: 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 (z chrztami) i 17.00.

 

 1. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w zwykłą niedzielę.

 

 1. Następna niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Przed kościołem odbywać się będzie zbiórka do puszek na cele dobroczynne. Podczas Oktawy Wielkanocnej nowenna do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. o godz. 17.00. Dziś  i jutro po Mszy św. o godz. 10.30.

 

 1. W Piątek Wielkanocny ze względu na oktawę nie obowiązuje post.

 

 1. Msza św. w intencjach Róż Różańcowych za tydzień w niedziel 11 kwietnia o godz. 10.30.

 

 1. Przypominamy, że czas Komunii Świętej wielkanocnej obejmuje okres od Środy Popielcowej (17 lutego 2021 r.) do Niedzieli Trójcy Świętej (30 maja 2021 r.)

 

 1. Dziękujemy ks. Łukaszowi, panom Kościelnemu i Organiście, Liturgicznej Służbie Ołtarza i wszystkim zaangażowanym Parafianom za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego, Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz  za złożone ofiary na kwiaty.

 

 1. Jury konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną postanowiło przyznać nagrody wszystkim uczestnikom. Lista wyróżnionych znajduje się w gazetce parafialnej. Po odbiór nagród zapraszamy do za zakrystii.

 

 1. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami przypominamy, że w naszym kościele może przebywać w czasie liturgii 30 osób, nie wliczając w tę liczbę celebransów i posługujących w liturgii. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu – 1,5 m. Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła i przed Komunią św. Przygotowaliśmy wiele miejsc siedzących na placu przykościelnym. Prosimy, by pierwszeństwo udziału we Mszy św. dawać rodzinom, które zamówiły intencje mszalne, a te prosimy o wcześniejsze przybywanie do kościoła.

 

 1. Wszystkim gościom i parafianom niech dobry Bóg błogosławi i zachowa od wszelkiego złego.

Odpusty na rok św. Józefa

 

Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez 12 miesięcy związany jest dar specjalnych odpustów – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.

Do zwykłych warunków należą: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

 

Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny.

Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.

Papież Pius XII wprowadził 1 maja 1955 roku święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza.

Św. Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa  albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny,  19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.