Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIV  Niedziela Zwykła – 22.11.2020

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

  1. Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii można nabyć prasę katolicką. Polecamy nasz biuletyn parafialny „Katarzynka” oraz Tygodnik katolicki „Niedziela”.

 

  1. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby kościoła. W związku z ograniczeniami jakich wszyscy doświadczamy będziemy bardzo wdzięczni za ofiary wpłacane na konto bankowe: (numer konta na tablicy ogłoszeniowej i w biuletynie parafialnym i na stronie internetowej parafii)

Pekao S.A o/Działdowo, pl. Mickiewicza 2/3. Nr konta: 98 1240 5338 1111 0000 5065 1340

W czasie zbiórki na kościół prześladowany zebraliśmy 694 zł.

 

  1. Z kalendarza liturgicznego: we wtorek wsp. Śśw. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, w środę wspomnienie liturgiczne św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki naszej parafii i miasta Działdowa, za tydzień I niedziela adwentu.
  2. Dziś w naszej parafii odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Suma odpustowa o godz. 10.30. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najśw. Serca Jezusowego z aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Nie będzie procesji wokół kościoła.

 

  1. Opłatek na stół wigilijny można nabywać w kościele (na stoliku przy ołtarzu) i w biurze parafialnym. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na cele parafialne.

 

  1. W biurze parafialnym lub w zakrystii przyjmujemy wypominki roczne.

 

  1. Przypominamy, że:

– w naszym kościele może przebywać w czasie nabożeństw 40 osób. W związku z powyższym prosimy rodziny, które zamówiły intencje mszalne o wcześniejsze przybywanie do kościoła.

 

– każda osoba przebywająca w świątyni ma  obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowania bezpiecznego dystansu (1,5m)

 

– na czas obostrzeń, wprowadziliśmy do porządku niedzielnego dodatkowe dwie Msze św. o godz. 13.00 i 18.00, jak również sobotnie Msze św. o godz. 17.00 i 18.00 są sprawowane z liturgii niedzielnej

  1. Wszystkim gościom i parafianom życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.