Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Memoriał

Memoriał

Ks. Jerzy Karol Kalinowski

 

Śp. ks. kanonik Marian Ofiara

 

Urodził się 26 maja 1962 roku we wsi Dąbrowa Chełmińska.

Rodzice: Józef Piotr Ofiara i Genowefa Grela.

Chrzest 17 czerwca 1962 roku w kościele parafialnym pw. Świętego Walentego we wsi Łążyn. Od 1 lipca 1964 w Siemoniu ośrodek duszpasterski.

Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie  1969-1977.

Pierwsza Komunia 17 czerwca 1973 roku w Łążynie. Bierzmowanie 26 sierpnia 1975 tamże (bp B. Czapliński).

Zasadnicza Szkoła Budowlana dla pracujących w Toruniu 1977-1979.

Technikum Budowlane dla pracujących w  Toruniu 1979-1982.

Praca zawodowa w Kombinacie Budowlanym 1 września 1977 do 15 września 1982.

WSD w Pelplinie 1982. Obłóczyny 15 października 1984.

Lektorat  24 lutego 1985.

Akolitat 16 lutego 1986.

Admissio 28  września 1986.

Diakonat 4 czerwca 1987 (bp M. Przykucki).

Magisterium teologii WT KUL w Lublinie 23 marca 1988. Praca pt. Życie religijne w powiecie toruńskim w okresie II wojny światowej (część północno-zachodnia); promotor: ks. dr Anastazy Nadolny

Prezbiterat 22 maja 1988 roku Pelplin Katedra (bp M. Przykucki).

Prymicje 23 maja 1988 roku w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Siemoń.

Wikariusz parafii pw. Świętego Jana z Kęt w Rumii-Janowie w dekanacie wejherowskim pierwszym 1 lipca 1988 roku. Proboszczem ks. Andrzej Józef Miszewski.

Wikariusz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim w dekanacie kamieńskim 10 grudnia 1988 roku. Proboszczem ks. kanonik dr Ryszard Leon Cyrklaff.

Wikariusz parafii pw. Świętego Wojciecha w Działdowie w dekanacie działdowskim 30 sierpnia 1991.  Proboszczem ks. wicedziekan Czesław Antoni Burczyk. Zaczynał budowę kościoła filialnego.

Prezbiter diecezji toruńskiej 25 marca 1992.

Przewodnik Grupy Działdowskiej XV. Toruńskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w dniach 30 VII-14 VIII 1993. Także w 1995. Kierownik obozu dla dzieci Caritas dekanatu działdowskiego pod hasłem Wakacje z Panem Bogiem w Nowej Wsi Szlacheckiej w 1993-1999.

Proboszcz parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie w dekanacie działdowskim 22 września 1996 roku. Krzyż i plac pod nowy kościół poświęcił 13 kwietnia 1997 biskup Jan Chrapek. Mszę Świętą  koncelebrowali z biskupem dziekan działdowski, ks. kanonik Henryk Jędrzyński, i proboszcz macierzystej parafii, ks. wicedziekan Czesław Antoni Burczyk. Pozwolenie na budowę uzyskano 15 maja 1997 roku; tegoż dnia podjęto prace przy wykopach pod fundamenty.

Dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas 18 sierpnia 1998.

Otwarcie i poświęcenie Działdowskiego Centrum Caritas im. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego 18 grudnia 1998 roku.

Zwolniony z obowiązków dyrektora Działdowskiego Centrum Caritas 10 czerwca 2000 roku; obowiązki przejął ks. Adam Henryk Filarski (29 VIII 2000-2 III 2005). 

Kapelan szpitala w Działdowie 1 czerwca 2001 roku.

Z nominacji w składzie Diecezjalnej Komisji Programowania Działań na rzecz Nowej Ewangelizacji 29 lipca 2003.

Przewodnik grupy działdowskiej XXVI Pielgrzymki Pieszej Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę 1-13 sierpnia 2006; z Działdowa 1 sierpnia 2006.

Przewodnik grupy działdowskiej XXVII Pielgrzymki Pieszej Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę 1-13 sierpnia 2007; z Działdowa 1 sierpnia 2007.

Zastępca delegata dekanatu na Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej 7 czerwca 2007.

Kapelan Maltańskiej Służby Medycznej Oddział w Działdowie 19 marca 2009.

Dodano jako patronów kościoła 25 marca 2009 błogosławionych biskupów-męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego.

Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej 20 listopada 2009.

Instalacja w Kolegiacie 5 grudnia 2009.

Ojciec duchowny kapłanów dekanatu działdowskiego 15 listopada 2011.

Z wyboru w składzie Rady Duszpasterskiej 29 lutego 2012 na pięciolecie.

Kościół od 8 czerwca 2014 sanktuarium błogosławionych biskupów-męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego; kustoszem – proboszcz.

Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Płocku 29 marca 2018.

Ojciec duchowny kapłanów i referent misyjny dekanatu działdowskiego 24 maja 2018 na pięciolecie.

Egzorcysta diecezjalny 22 listopada 2018.

Chorował na raka trzustki. Umarł w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie 8 kwietnia 2022 o godz. 1720. Eksporta do kościoła parafialnego w poniedziałek 11 kwietnia 2022 o godz. 1830. Msza Święta pod przewodnictwem biskupa dra Andrzeja Wojciecha Suskiego o godz. 1930. Msza Święta pogrzebowa z ostatnim pożegnaniem we wtorek 12 kwietnia 2022 godz. 1100.pod przewodnictwem biskupa dra hab. Wiesława Andrzeja Śmigla. Jako budowniczy świątyni został pochowany w krypcie przykościelnej.

 

 


AKD zesp. APK sygn. 2022-5_OM – Akta Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej (AAD DTor zesp. KKGru sygn. K_041); AAD DTor zesp. JKK sygn. B 23; sygn. D 22; sygn. D 46. Dokumenty przesłane przez tymczasowego administratora parafii, ks. Łukasza Światowskiego, 27 IV 2022.

EL 1983-1991 (indeksy). —  ODCh R. 39:1988 s. 160.167; R. 42:1991 s. 380. — DT 1992-2020 (indeksy). — Kurenda KDTor nr 18/1996 s. 109; nr 24/2009 s. 126; nr 21/2011 s. 128; nr 5/2012 s. 29; nr 14/2018 s. 81; nr 26/2018 s. 159. — TWK R. 2:1993 nr 6-8 s. 99; R. 5:1996 nr 24-25 s. 82; R. 16:2007 nr 1-2(60-61) s. 168; R. 18:2009 nr 3-4(70-71) s. 100; R. 20:2011 nr 3-4(78-79) s. 138; R. 21:2012 nr 1-2(80-81) s. 60; R. 27:2018 nr 1-2(104-105) s. 223; R. 27:2018 nr 3-4(106-107) s. 135. — DTHT  T. 2 s. 67; T. 5 s. 105; NGT nr 1(107):1997 s. II; nr 9(167):1998 s. III. — SpisPL 1994 s. 277; SpisPL 1997 s. 332; SpisPL 2001 s. 384; SpisPL 2005 s. 395; SpisPL 2011 s. 395.

J.K. KALINOWSKI: Podziały terytorialne diecezji toruńskiej w: Jubileusz diecezji toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość. Toruń 2017 s. 92; TENŻE: Kapituły i kanonicy diecezji toruńskiej Tamże s. 103. —  W. ERDMAŃSKI: W drogę z nami  NGT nr 28(29):1995 s. 11; RED.: Caritas dzieciom NGT nr 30(31):1995 s. 10; R.: Nowa parafia. Redakcja gazety katolickiej „Pod Krzyżem” rozmawia z proboszczem nowej parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie -. ks. Marianem Ofiarą  NGT nr 47(101):1996 s. II.III; RED.: Minął rok  NGT nr 1(107):1997 s. II [nominacje]; M. LIBERACKI: Z działalności Akcji Katolickiej   NGT nr  13(119):1997 s.  II [Działdowo]; (kw): Nowa świątynia  NGT nr 19(125):1997 s. II; M. ŻUCHOWSKA: Poświęcenie placu pod budowę świątyni  NGT nr 21(127):1997 s. II; kw: Biskup wśród kolonistów NGT nr 34(140):1997 s. II [Nowa Wieś Szlachecka]; K. WIŚNIEWSKI: Wydarzenia roku 1997. Poświęcenia placu pod budowę kościoła  NGT nr 51-52(157-158):1997 s. IV; K. WIŚNIEWSKI:  Nowa świątynia w Działdowie  NGT nr 9(167):1998 s. III; B. CZERNY: Wymarzone kolonie  NGT nr 33(191):1998 s. I.III; ml:  Rocznica wybuchu II wojny światowej  NGT nr 42(200):1998 s. II; M. ŻUCHOWSKA:  Uroczystości w działdowskim Centrum Caritas  NGT nr 5(215):1999 s. IV; PIELGRZYM: XX Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę  NGT nr 40(302):2000 s. II; M. STOLARSKA: Kościół jest powołany, by służyć. Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie  NGT nr 44(411):2002 s. II; A. WOJDYŁO: Diecezjalne dziękczynienie Bogu za plony  NGT nr 39(458):2003 s. I.III; W. PYRZEWSKI: Papieskie urodziny w Działdowie  NGT nr 31(502):2004 s. IV; M. ŻUCHOWSKA: Parafialny Festyn Rodzinny  NGT nr 42(513):2004 s. IV; M. OFIARA: Śp. ks. kan. Stanisław Szczepański (1931-2005). NGT nr 4(579) s. I.III; W. MISZEWSKI: XXVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę  NGT nr 28(603):2006 s. I; TENŻE: XXIX Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę  NGT nr 28(656):2007 s. VII; RED.: Obchody 10-lecia Działdowskiego Centrum Caritas  NGT nr 27(759):2009 s. VII; Z. ZAREMBA:  Święto Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej  NGT nr 52(784):2009 s. II; M. ŻUCHOWSKA: Odpust w Działdowie  NGT nr 28(812):2010 s. II-III; G. MALINOWSKI: Maleńka Miłość  NGT nr 6(894):2012 s. II; TENŻE: Kulig  NGT nr 6(894):2012 s. II.

 

 

Data

Wybierz datę

Aktualności

Informacje

Sakramenty