Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Intencje

30.01.2023 – 05.02.2023

PONIEDZIAŁEK  30.01.2023

17.00 + Zofię Kołodziejczyk

17.00 +

 

18.00 + Elżbietę Baranowską

18.00 + męża Mariana Ćwika i rodziców Krykantów i Gajewskich, siostrę Mirosławę Sałata i Antoniego Kaniewskiego

WTOREK  31.01.2023- wsp. św. Jana Bosko

17.00 + Wojciecha Leskiego

17.00 +

 

18.00 –  z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o powrót do zdrowia i Boże błog. za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Józefa oraz Męczenników Działdowskich dla Wiesława Chądzyńskiego

18.00 +

 

ŚRODA  01.02.2023

17.00 + rodziców Halinę i Aleksandra Boruszewskich

17.00 + Jana, Józefa i Łucjana Lelińskich

 

18.00 + Marka Cybulskiego w 3 rocz. śm. i zmarłych z rodziny

18.00 –  w intencji Panu Bogu wiadomej

 

CZWARTEK  02.02.2023- Ofiarowanie Pańskie

10.00 + rodziców Wandę Zielińską w 2 rocz. śm. i Franciszka Zielińskiego oraz siostrę Barbarę

 

17.00  – o nowe powołania kapłańskie i zakonne – int. od Róż Różańcowych

17.00 + Patryka Zdunek z ok. 34 urodzin

 

18.00 + Eugenię i Jana Sadowskich i zmarłych z rodziny, Tomasza, Stanisława, Jolantę i Grzegorza Piórkowskich oraz Romualda Gadomskiego

18.00 + Janusza Matyszewskiego i jego rodziców

 

PIĄTEK  03.02.2023- wsp. św. Błażeja

17.00 + Wacława Chełstowskiego

17.00 + Krystynę Szpejewską w 5 rocz. śm., Zdzisława Szpejewskiego i Franciszka Rogozińskiego

 

18.00 + Tadeusza Zdyb

18.00 + Barbarę Mroczek

 

SOBOTA  04.02.2023

7.00 – w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP

 

17.00 + Czesławę, Mariana i Tadeusza Karwackich

17.00 –  z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą z zdrowie, Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Darii i Mateusza oraz ich córki z ok. 3-ej rocz. ślubu

 

18.00 + rodziców i rodzeństwo z rodziny Pergoł i Przybyszewskich

18.00 +

 

NIEDZIELA  05.02.2023 – V Niedziela Zwykła

7.30  –  za Parafię

9.00  + Irenę i Władysława Krajewskich oraz brata Marka

10.30  –  w int. Żywego Różańca

12.00  –  z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą z zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Janiny Żarczyńskiej i całej rodziny z ok. 90-tych urodzin

17.00  + Jadwigę Gąsiorowską w 10 rocz. śm. i rodziców z obojga stron

23.01.2023 – 29.01.2023

PONIEDZIAŁEK  23.01.2023

7.15 + Jerzego Gromke w 1 rocz. śm.

7.15 + Marię Angeligę Kaczorek

7.15 + ks. kan. Mariana Ofiarę

 

WTOREK  24.01.2023- wsp. św. Franciszka Salezego

7.15 + Zofię Kołodziejczyk

7.15 – o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jerzego i Heleny Chilińskich

 

ŚRODA  25.01.2023- święto Nawrócenia św. Pawła

7.15 + Renatę Wtórkowską

7.15 –  z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie oraz z prośbą o zdrowie i Boże błog. za

wstawiennictwem św. Józefa dla Przemysława

 

CZWARTEK  26.01.2023- wsp. Śśw. Tymoteusza i Tytusa

7.15 + Stanisława Kulesz i rodziców z obojga stron

7.15 + Jerzego Józefowicza

 

PIĄTEK  27.01.2023

7.15 + Krzysztofa Bielec

7.15 + Mariannę Rakoczy

 

SOBOTA  28.01.2023- wsp. św. Tomasza z Akwinu

17.00 + Krystynę Żuchowską w rocz. śm. oraz Annę i Daniela Kosińskich

 

18.00 + Hieronima Maciejewskiego w 21 rocz. śm., Janinę Maciejewską oraz dziadków z obojga stron

 

NIEDZIELA  29.01.2023- IV Niedziela Zwyka

7.30  + rodziców Teresę i Włodzimierza Ruteckich, Stanisławę i Mieczysława Piórek, Kazimierę i Stanisława Barwińskich oraz dziadków z obojga stron

9.00  + Henryka Woźnego w 2 rocz. śm. i zmarłych rodziców z obojga stron

10.30  – za Parafię

12.00  + Włodzimierza Wółkiewicza i zmarłych z rodziny

17.00  + Franciszka i Teresę Pichola

 

16.01.2023 – 22.01.2023

PONIEDZIAŁEK  16.01.2023

7.15 –  o świętą drogę życia dla ks. Mateusza- int. od Mamy

7.15 –  o zdrowie i Boże błog. dla Marii Józefy i jej rodziny

 

WTOREK  17.01.2023 – wsp. św. Antoniego, opata

7.15 + Józefa Wiśniewskiego

7.15 –  o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jerzego i Heleny Chilińskich

 

ŚRODA  18.01.2023

7.15 + Natalię Dużyńską

7.15 +

 

12.00 + Ofiary Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

 

CZWARTEK  19.01.2023 – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

7.15 + rodziców Stanisławę i Henryka Dynowskich oraz dziadków Dynowskich i Gorzkich

7.15 +

 

PIĄTEK  20.01.2023

7.15 +

7.15 +

 

SOBOTA  21.01.2023- wsp. św. Agnieszki

7.15 + Ewę Jargoła

7.15 + Jerzego Józefowicza

 

18.00 + Natalię Dużyńską

 

NIEDZIELA  22.01.2023 – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

7.30  + Józefa Przystup w 5 rocz. śm. i Adelę Rutkowską w 4 rocz. śm.

9.00  + Józefa Zdunek w 15 rocz. śm.

10.30  – za Parafię

12.00  + Krystynę Letkiman w 8 rocz. śm.

17.00  + Mieczysława Bartkowskiego

09.01.2023 – 15.01.2023

PONIEDZIAŁEK  09.01.2023

7.15 –  o wybawienie z nałogu alkoholowego i potrzebne łaski dla syna – int. od matki

7.15 + Jerzego Józefowicza

 

8.00 + Papieża Emeryta Benedykta XVI

 

WTOREK  10.01.2023

7.15 –  o zdrowie i Boże błog. dla Marii i jej rodziny

7.15 + Katarzynę Modrzewską w 11 rocz. śm.

 

ŚRODA  11.01.2023

7.15 –  o zdrowie i Boże błog. dla Zenobii

7.15 + Natalię Dużyńską

 

CZWARTEK  12.01.2023

7.15 + Krzysztofa Głowacz w 8 rocz. śm., Idziego, Lottę i Helenę Jańczuk oraz zmarłych z rodziny

7.15 + Renatę Wtórkowską

 

PIĄTEK  13.01.2023

7.15 + Krzysztofa Bielec

7.15 + Mariannę Rakoczy

 

SOBOTA  14.01.2023

7.15 + rodziców Monikę i Władysława Chmielewskich, ojca Jana Licznerskiego oraz Stanisława i Marka Licznerskich

7.15 –  w intencji Panu Bogu wiadomej

 

18.00 + Janinę Anuszewską w 1 rocz. śm.

 

NIEDZIELA  15.01.2023

7.30  + Genowefę i Stanisława Sieńskich oraz Wiktorię Sieńską

9.00  + Franciszka Kowalskiego i Tadeusza Chojnackiego

10.30  – za Parafię

12.00  + Mieczysława Bartkowskiego

17.00  + Pelagię i Stanisława Falk, zmarłych z rodziny Mejka i Falk, Stefanię i Józefa Stępień, zmarłych  z rodziny Sowa i Stępień oraz Eugeniusza Grosz

02.01.2023 – 08.01.2023

PONIEDZIAŁEK  02.01.2023

7.15 + Papieża Seniora Benedykta XVI

7.15 + Zygmunta Pokojskiego w 30 rocz. śm.

7.15 –  o łaskę zdrowia dla Edwarda

 

WTOREK  03.01.2023 – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

7.15 + Krystynę Figurską w 12 rocz. śm., Mieczysława, Jana i Wojciecha Figurskich, Hannę i Kazimierza  Pawłowskich oraz Alfreda Tanasiewicza

7.15 –  za Parafię

7.15 –  o zdrowie i Boźe błog. dla Magdy

 

ŚRODA  04.01.2023

7.15 + Jana Siemianowskiego

7.15 + Ryszarda i Augustę Haman oraz Alicję Bobrowską

 

CZWARTEK  05.01.2023

7.15 –  o nowe powołania kapłańskie i zakonne – int. od Żywego Różańca

7.15 + Danielę i Józefa Ful, Stanisława i Danutę Malinowskich, Iwonę i Jerzego Wojciechowskich oraz dziadków z obojga stron

7.15 + ks. kan. Mariana Barzowskiego w 3 rocz. śm.

 

PIĄTEK  06.01.2023- uroczystość Objawienia Pańskiego

7.30  + Czesława Klimkiewicza w 14 rocz. śm.

9.00  + Reginę Gajewską w 17 rocz. śm. i zmarłych z rodziny

10.30  –  za Parafię

12.00  + Edwarda Boruszewskiego w 2 rocz. śm. i rodziców z obojga stron

17.00  + Mieczysława Bartkowskiego

 

SOBOTA  07.01.2023

7.15 –  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP

14.00 –  z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Heleny i Jerzego Chilińskich i całej rodziny z ok. 50-tej rocz. sakramentu małżeństwa

18.00 + ks. kan. Mariana Ofiarę – int. od Parafian

 

NIEDZIELA  08.01.2023- NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

7.30  + Wiesława Górskiego, Marka Górskiego oraz zmarłych z rodziny Górskich i Nawrockich

9.00  + Jana Oryl w 4 rocz. śm.

10.30  –  za Parafię

12.00  + ks. kan. Mariana Ofiarę – int. od LSO

17.00  + Jerzego Banasiaka w 10 rocz. śm. i zmarłych z rodziny Banasiak

26.12.2022 – 01.01.2023

PONIEDZIAŁEK  26.12.2022 – święto św. Szczepana

7.30  + Teresę Kowalkowską w 11 rocz. śm. i rodziców z obojga stron

9.00  + Henryka Woźnego i Jerzego Piórek

10.30  + męża Gerarda w 4 rocz. śm.

12.00  + rodziców z obojga stron i Kazimierza Cieślińskiego

17.00  – z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla męża Romana i całej rodziny

 

WTOREK  27.12.202 – święto św. Jana Ap. i Ewang.

18.00 + Teresę Rochon w 3 rocz. śm.

18.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. dla ks. Mateusza

 

ŚRODA  28.12.2022 – święto Świętych Młodzianków

7.15 + Jerzego Fyszer w 1 rocz. śm.

7.15 + Ewę Jargoła

 

CZWARTEK  29.12.2022

7.15  + Jerzego Czarnyszewicza w 1 rocz. śm.

7.15  + Jadwigę Szulc w 22 rocz. śm.

 

PIĄTEK  30.12.2022- święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

10.00 +

 

18.00 + Ewę Jargoła

 

SOBOTA  31.12.2022

16.00 –  dziękczynna za 2022 rok

16.00 + za zmarłych Parafian w 2022 r.

 

NIEDZIELA  01.01.2023 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

7.30  –  za Parafię

9.00  –  z podziękowaniem za otrzymane łaski i doświadczenia i z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny a w szczególności dla Natalii i Karoliny

10.30  – w int. Żywego Różańca

12.00  + Piotra Pergoł z ok. urodzin

17.00  + Patryka Zdunek

Aktualności

Informacje

Sakramenty