Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Małżeństwo

SPRAWY KANCELARYJNE

MAŁŻEŃSTWO 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 4 miesiące przed ślubem w celu umówienia terminu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Metryka chrztu z informacją o bierzmowaniu i brakiem przeszkód kanonicznych (termin ważności metryki 6 miesięcy od daty wystawienia).

  2. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński (ważne w dniu zawarcia ślubu).

  3. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub akt ślubu cywilnego z USC (termin ważności zaświadczenia 6 miesięcy od daty wystawienia).

  4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

  5. Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej z oceną z religii. 

  6. Nowożeńcy spoza parafii powinni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.

  7. W wypadku wdowy / wdowca akt zgonu z parafii, w której został pochowany zmarły małżonek.

Spisanie protokołu małżeńskiego następuje w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed ślubem.

Katechizm Kościoła Katolickiego o małżeństwie:

1659 Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

1663 Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

1664 Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa” .

1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

1666 Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Data

Wybierz datę

Aktualności

Informacje

Sakramenty