Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

XXXIX PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ, 23-24 września 2023 r.

W sobotę, 23 września br., o godz. 8 rano 33-osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła autokarem wraz z ks. Proboszczem Szymonem na 39. Pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka przeżywana była pod hasłem: „Świętość w codzienności” i zarazem była okazją do dziękczynienia Bożej Opatrzności przez małżonków i rodziny Kościoła w Polsce za dar beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej, która to rodzina – małżonkowie Józef i Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci (w tym dziecko poczęto w łonie matki Wiktorii) – została bestialsko zamordowana w czasie II wojny światowej przez niemieckich hitlerowskich żołnierzy za ukrywanie i pomoc Żydom.

Pielgrzymi wszystkie zaplanowane spotkania na tegoroczną pielgrzymkę, począwszy od Eucharystii sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem Biskupa Wiesława Śmigla-Pasterza naszej Diecezji i zarazem Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, dalej poprzez nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, modlitwę na Apelu Jasnogórskim oraz wspólnie odmawiany różaniec przeżywali poznając drogę do świętości błogosławionych małżonków Ulmów i ich dzieci, którą realizowali wcielając w swoje codzienne życie zasady Chrystusowej Ewangelii, a nade wszystko miłości do Boga i bliźniego.

Bardzo interesującym i ubogacającym wszystkich pielgrzymów okazało się spotkanie z postulatorem procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów, ks. dr. Witoldem Burdą, który z emocjonalnym przejęciem i duchową fascynacją przybliżał nieznane szczegóły z życia błogosławionych Ulmów i przekonywująco, popartym osobistym świadectwem jako duszpasterza rodzin, opowiadał, jak ważne cechy osobowości i charakteru, które ukazali swoim życiem błogosławieni małżonkowie i rodzice Ulmowie, są ponadczasowym wzorcem dla każdego małżonka i rodzica: dobroć, pracowitość, uczciwość, dyskretność, szacunek, pobożność, czas dla współmałżonka i dzieci, chęć dzielenia się z potrzebującymi, nawet wtedy, gdy samemu ma się niewiele….

Uroczysta Eucharystia sprawowana na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem Bpa Wiesława Śmigla w koncelebrze Bpa Przemyskiego Adama Szala, który wygłosił homilię o wciąż aktualnym i z Bożym zamysłem znaczeniu małżeństwa i rodziny w życiu każdego społeczeństwa oraz koncelebrze licznie przybyłych kapłanów, duszpasterzy rodzin w Kościele w Polsce zakończyła 39. Pielgrzymkę małżeństw i rodzin. Na Mszy św. miało również miejsce: odnowienie przyrzeczeń małżeńskich obecnych tam małżonków, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego oraz zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. Trafnym podsumowaniem tej pielgrzymki były ostatnie słowa Bpa Wiesława przed udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa: „Ta pielgrzymka była po to, abyśmy u tronu naszej Matki i Królowej umocnili się w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym”.

Aktualności

Informacje

Sakramenty