Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Występ poetycko-muzyczny „Dusza artysty” poświęcony św. Janowi Pawłowi II

„Dusza Artysty” – wiersze Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II i poetów Działdowskiej Kuźni Słowa w oprawie muzycznej zespołu „Z nocy w Moc” 

Dnia 1 kwietnia 2023 r., w wigilię 18 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, odbył się w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Błogosławionych Męczenników Działdowskich abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie niezwykły, pełen ciepła, miłości i wdzięczności koncert ku czci Papieża Polaka, poety i dramaturga, Artysty, który pisał nie tylko książki, encykliki czy kazania, ale także utwory literackie przepełnione refleksyjno-filozoficznymi medytacjami. W ten sposób Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia razem z zespołem „Z nocy w Moc” zapragnęło przedstawić działdowskim wiernym, inną niż kapłańska, odsłonę cudownej, słowiańsko-artystycznej duszy św. Jana Pawła II.

Dzięki gościnności i otwartości gospodarza w/w parafii Księdza Proboszcza Szymona Chachulskiego odbyło się spotkanie pełne modlitwy (bo wierszami też można się pięknie modlić) refleksji i zadumy. Po powitaniu wiernych przez Księdza Proboszcza i prześlicznie zaśpiewanej piosence „Kochamy Cię Janie Pawle II” przez dziesięcioletnią Helenę Ciesielską z ust członków SDKS „popłynęły” wiersze św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły) oraz wiersze autorskie członków Kuźni Słowa. Zespół „Z nocy w moc” w składzie: Aleksandra Chilińska, Angelika Kamińska, Natalia Siwarska, Joanna Kowalkowska i Marcin Wółkiewicz, którego repertuar od początku istnienia (2003 rok) osadzał się na wybranej poezji Karola Wojtyły, przedstawił siedem utworów z nagranej przez siebie płyty „Magnificat. 1992-2017”. Wśród nich znalazła się pieśń „Dusza Artysty”, której tytuł posłużył jako motto koncertu.

Występ – słowno-muzyczny poprzedziły krótkie informacje o św. Janie Pawle II – Artyście (czytała Gosia Grabowska) i zespole „Z nocy w Moc” (Krystyna Sztramska). O działaniach Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa na rzecz szerzenia twórczości religijnej w środowisku lokalnym opowiedziała prezes SDKS Renata Buczyńska. Członkowie zespołu otrzymali prócz gromkich braw podziękowania (wykonane przez Gabrielę Kwiatkowską) za dostarczenie słuchaczom wielu głębokich przeżyć, refleksji i wzruszeń, i Helena Ciesielska za przekazaną słuchaczom słowem i muzyką radość, wzruszenie i miłość do Papieża Polaka.

Koncert zakończył się udzieleniem przez księdza proboszcza Szymona Chachulskiego błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II i wspólnym z publicznością odśpiewaniem ulubionej piosenki Papieża JP II  „Barka”.

Spektakl „Dusza Artysty” poprowadziła Krystyna Sztramska, która razem z Księdzem Proboszczem Szymonem Chachulskim podziękowała członkom Działdowskiej Kuźni Słowa w składzie: Anna Barbara Czuraj-Struzik, Elżbieta Szczepkowska, Edwin Kłosowski, Kamila Zielińska-Krogulska, Elżbieta Karlsson, Sylwia Kaczmarczyk, Agnieszka Wojteczek, Krystyna Sztramska, Renata Buczyńska, Zofia Hoffer, Elżbieta Zakrzewska, Gosia Grabowska, Jadwiga Smółka, Paweł Kamiński, Gabriela Kwiatkowska, Joanna Śliwka, Magdalena Szpilewska i Piotr Kozikowski za zaangażowanie, piękne czytanie wierszy, skupienie i oddanie swoim głosem miłości, szacunku i wdzięczności Janowi Pawłowi II za Jego życie, pontyfikat, nauczanie i literacką twórczość, a także księdzu Mateuszowi Starczewskiemu za pomoc techniczną (głośnik, mikrofony itp.) i księdzu Zbigniewowi Sikorskiemu, który z grupą parafian (Dorota Boruszewska, Elżbieta Jarzynka, Marcin Flaszyński i Bolesław Niewiadomski) wykonał piękną dekorację. Oczywiście wszyscy wymienieni zostali nagrodzeni brawami bardzo życzliwej i wzruszonej działdowskiej publiczności.

Jak na zakończenie koncertu powiedział Ksiądz Proboszcz Szymon Chachulski – wydarzenie to na długo zostanie w pamięci słuchaczy, zachęcając do naśladowania wartości, które propagował i swoim życiem i twórczością nasz Święty Jan Paweł II.

Aktualności

Informacje

Sakramenty