Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25.11.2022

Liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przypadające w Kościele katolickim na 25 listopada, w naszej parafii oraz mieście Działdowo corocznie przeżywane jest jako uroczystość głównej Patronki. Św. Katarzyna, urodzona jako córka króla Cypru Kostosa około 283 r. po Chrystusie w Aleksandrii, stolicy Egiptu, była osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także dobrze wykształconą. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta. Pragnąc oddać w pełni swe życie Bogu, już jako młoda dziewczyna złożyła ślub dozgonnej czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat za panowania cesarza Dioklecjana. Według starożytnych podań na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilkuset żołnierzy i oprawców.

Wdzięczni Bogu za dar tak wielkiej Orędowniczki, która również współcześnie stanowi czytelny wzór odwagi i wierności Chrystusowi, nasza wspólnota parafialna zgromadziła się na Mszy Świętej odpustowej, celebrowanej o godzinie 18.00 przez ks. Marcina Kaczyńskiego, proboszcza ze Szczuki k. Brodnicy, w koncelebrze Dziekana ks. kanonika Stanisława Kadzińskiego, ks. Szymona Chachulskiego – Proboszcza naszej Parafii, ks. Kazimierza Oziewicza – Proboszcza z Sarnowa z Diecezji Warmińskiej oraz ks. Krzysztofa Fidorowicza – Proboszcza z Turzy Wielkiej.

Ks. Proboszcz na początku Eucharystii przywitał wszystkich przybyłych Parafian, kapłanów Dekanatu Działdowskiego oraz zaproszonych na naszą uroczystość odpustową gości: Starostę Działdowskiego – Pana Pawła Cieślińskiego, Burmistrza Miasta Działdowa – Pana Grzegorza Mrowińskiego, Kawalera z Zakonu Maltańskiego – Pana Sławomira Willenberga, Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie – Pana Sławomira Pszennego oraz Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Działdowie – Pana Sławomira Rutkowskiego. Wśród zaproszonych gości był również Wójt Gminy Działdowo – Pan Mirosław Zieliński, który z powodu ważnych spraw służbowych nie mógł uczestniczyć w naszym parafialnym odpuście.

Proboszcz ks. Szymon zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i wyproszenia wszelkich potrzebnych łask dla Parafii i Miasta Działdowa przez wstawiennictwo naszej Patronki – św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz do wsłuchania się w słowo Boże.

W kazaniu ks. Marcin wskazywał na wielki dar dla nas wierzących, jakim jest odpust. Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiuje odpust następująco: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy”. Mówiąc prościej, osoba obdarowana łaską odpustu jest uwolniona od kary czyśćcowej. Zmarli, którzy otrzymają dar odpustu zupełnego, są uwalniani z czyśćca i otwiera się przed nimi niebo. Odpust można uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać go dla innych osób żyjących na ziemi.

Kaznodzieja nawiązując do życiorysu św. Katarzyny Aleksandryjskiej, podkreślił, że zanim została poddana torturom i ostatecznie pozbawiona życia przez ścięcie, odbyła dysputę z pięćdziesięcioma pogańskimi filozofami i retorami. Katarzyna mająca wtedy 18 lat pokonała swoich rozmówców, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa, a także doprowadzając wielu z nich do wiary w Chrystusa.

Ukazując mądrość młodej męczennicy, ks. Marcin zachęcał do rozwijania swojej wiedzy religijnej. Przypomniał przy tej okazji naukę Pana Jezusa mówiącą o tym, iż obowiązkiem człowieka jest nie tylko kochanie Boga swoim sercem, ale także umysłem. „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22, 37).

W modlitwie wiernych przedstawiciele parafii modlili się o potrzebne łaski i wstawiennictwo św. Katarzyny dla naszej wspólnoty parafialnej oraz dla całego miasta Działdowa. Wyraz wdzięczności za opiekę naszej Patronki stanowiła również procesja z darami, w której przedstawiciele dzieci, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, wspólnoty Żywego Różańca, Bractwa św. Józefa oraz Liturgicznej Służby Ołtarza w imieniu całej parafii złożyli na ołtarzu Pańskim dziękczynne dary.

Na zakończenie sumy odpustowej ks. Proboszcz podziękował wszystkim przybyłym Parafianom i zaproszonym Gościom oraz zaprosił do odmówienia litanii ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej i odśpiewania uroczystego hymnu „Te Deum” przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

 

Aktualności

Informacje

Sakramenty