Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Peregrynacja ikony Świętej Rodziny

W dniu 27 maja br. w Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Bł. Męczenników Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie rozpoczął się szczególny, święty czas – czas rekolekcji przygotowujących parafian do niezwykłej wizyty. W dniu 29 maja br. do Parafii przybyła sama Święta Rodzina w kopii ikony kaliskiej. Peregrynacja ikony Świętej Rodziny wpisywała się w czas przeżywanego w całym Kościele Powszechnym Roku Rodziny.

Do tej niezwykłego spotkania ze Świętą Rodziną parafianie przygotowywali się w czasie trzydniowych rekolekcji głoszonych przez ojca  Mariusza Więckiewicza CSsR.

Myślą przewodnią rekolekcji było przesłanie wynikające z adhortacji papieża Franciszka o miłości w rodzinie Amoris laetitia  (Radość Miłości). Owocem rekolekcji było przypomnienie przynależności do kościoła powszechnego, konieczności oparcia życia małżeńskiego i rodzinnego na trwałych fundamentach – na słowie Bożym i na Eucharystii.

Drugi dzień rekolekcji przypadał w dniu 28 maja, czyli w pierwszym dniu wspomnienia Błog. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego przewodnika rodzin, a ceremonia tego dnia została zakończona indywidualnym błogosławieństwem rodzin relikwiami tego Wielkiego Pasterza.

W pierwszym dniu peregrynacji tj. w dniu 29 maja, po uroczystym przywitaniu przez rodzinę oraz ks. Proboszcza Szymona Chachulskiego odprawiona została koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem Biskupa Józefa Szamockiego. Tak jak w czasie rekolekcji, tak i w homilii  Księdza Biskupa, wybrzmiało jednomyślne wołanie o łaskę wiary i oparcie życia małżeńskiego i rodzinnego na miłości odwzorowanej na bezwarunkowej i nieodwołalnej miłości Pana Boga.

Biskup Józef szczególnie podkreślał, że tak jak Maryja i Józef byli złączeni przez osobę Jezusa, tak i w każdym małżeństwie, od chwili zawarcia sakramentu małżeństwa małżonkowie są połączeni przez Jezusa Chrystusa, bowiem uświęceni jego obecnością składają sobie przyrzeczenie i to On asystuje im w okresie ich życia małżeńskiego i rodzinnego. Aby jednak Jego obecność była trwała, muszą o to zadbać, muszą swoją wiarę i miłość umacniać i ożywiać. Dalej Biskup przywołując cytaty zaakcentował również trwającą od wielu lat troskę wielkich pasterzy kościoła powszechnego o świętość życia małżeńskiego, w tym m.in. przypomniał cytat Św. Jana Pawła II – Orędownika Rodzin: „Rodzina Bogiem silna”.

Pierwszy dzień peregrynacji zakończono Apelem Jasnogórskim przeżywanym w łączności duchowej z Jasną Górą. Apel Jasnogórski zakończył się wspólnym, radosnym śpiewem, który był okazją do pogłębienia i odnowienia jedności wspólnoty parafialnej po trudnym okresie izolacji, a jednocześnie nawiązaniem więzi z nowym Proboszczem.

Drugi dzień peregrynacji od wczesnych godzin porannych był wypełniony modlitwą i obejmował m.in. Mszę świętą dla chorych i osób starszych, Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. W modlitewne czuwanie przed obrazem Świętej Rodziny włączyły się wspólnoty działające w Parafii: Żywy Różaniec, który poprowadził modlitwę Anioł Pański i różaniec w intencji małżeństw o umocnienie sakramentu małżeństwa, Wspólnota Neokatechumenalna, Liturgiczna Służba Ołtarza i Grupa Biblijna, które modliły się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji, aby rodziny były środowiskami sprzyjającymi rozeznaniu powołania małżeńskiego, kapłańskiego i zakonnego oraz wiernego wypełniania obowiązków stanu.

Przeżywanie peregrynacji Ikony Świętej Rodziny zakończyło się uroczystą mszą św. Ojciec Rekolekcjonista zakończył swoją naukę przesłaniem: „Żyj tak, aby Ci, którzy żyją z Tobą byli szczęśliwi”

W imieniu Parafian Świętą Rodzinę pożegnała rodzina, która zapewniła, że owocem tego wielkiego święta jest zapatrzenie się we wzór życia w rodzinie : miłości, wierności, jedności, oddania i wzajemnej służby wobec siebie  nawzajem w zaufaniu do Boga. Wspólna modlitwa w rodzinach będzie przejawem wzajemnej troski i miłości, a także źródłem umocnienia rodzin.

Małgorzata Licznerska

 

Galeria

 

Aktualności

Informacje

Sakramenty