Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Bierzmowanie – 7.09.2022

7 września 2022 roku Biskup Toruński, Wiesław Śmigiel, udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Była to piękna uroczystość, do której młodzi ludzie przygotowywali się cały rok poprzez uczęszczanie na regularne spotkania formacyjne. Wzmacniając swoją relację z Bogiem oraz rozwijając więź z Kościołem, nastolatkowie uczestniczyli w Mszach świętych, korzystali z sakramentu pokuty i pojednania, a także brali udział w okresowych nabożeństwach liturgicznych, takich jak Różaniec czy Droga Krzyżowa.

Drogę młodzieży do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej poprzedziło także intensywne przygotowanie bezpośrednie, wymagające od nastolatków otwartości, trudu i zaangażowania. Dziewięć dni przed otrzymaniem Sakramentu Bierzmowania w parafii rozpoczęła się nowenna do Ducha Świętego, podczas której bierzmowani oczekiwali w modlitewnym czuwaniu na otrzymanie łaski Pięćdziesiątnicy. Okres dziewięciu dni trwania w modlitewnym skupieniu nawiązuje do biblijnego oczekiwania Maryi i Apostołów w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego (zwane inaczej Pięćdziesiątnicą). Był to czas, w którym młodzież, podobnie jak biblijni bohaterowie wiary, z ufnością oczekiwała na wypełnienie obietnicy Pana Jezusa: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (…) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 15,26;16,13). Pełnej żaru modlitwie towarzyszyły także katechezy pogłębiające rozumienie prawd wiary, wspólny śpiew oraz troska o właściwe przygotowanie liturgii bierzmowania.

Zwieńczeniem wielomiesięcznego oczekiwana na otrzymanie Darów Ducha Świętego, a więc Daru Mądrości, Daru Rozumu, Daru Rady, Daru Męstwa, Daru Umiejętności, Daru Pobożności oraz Daru Bojaźni Bożej, była uroczysta i pełna radości Msza Święta, podczas której z rąk Biskupa Wiesława Śmigla 51 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, potwierdzając w ten sposób, że chcą w swym dorosłym życiu mężnie wyznawać wiarę katolicką i postępować według jej zasad.

Nowo bierzmowanym gratulujemy otrzymania Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej i życzymy, aby moc Ducha Świętego udzielona w sakramencie trwała w nich i przemieniała ich życie.

Aktualności

Informacje

Sakramenty