Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Wspólnoty parafialne

Służba przy ołtarzu jest wielkim wyróżnieniem. Bycie blisko Pana Jezusa Eucharystycznego, uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej i nabożeństwach, zróżnicowane posługi dla dobra Kościoła – to piękna i pełna radości droga, która zbliża nas do Pana Boga.

Nasza wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza ma trzy stopnie: ministranturę, lektorat i akolitat, dzięki którym podejmujemy się różnych posług dla dobra naszej parafii. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zadaniami i wstąpienia w nasze szeregi!

Ministranci

Służba Kościołowi przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem katolickiego chłopca. Bycie ministrantem jest wielką dumą, ale i służbą. To właśnie znaczy łacińskie słowo Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać). „Ministrant”, a także „minister”, nazwy, które wywodzą się z tego łacińskiego słowa, oznaczą właśnie „bycie sługą”. Nie jest to jednak zwykła służba, ponieważ ministranci służą wielkiemu Panu, i dlatego ich posługa jest tak wielkim zaszczytem! Chrystus, któremu służymy, jest Królem Świata, dlatego posługa na rzecz rozszerzania Jego królestwa na ziemi jest wielką radością. Jesteśmy dumni z powodu bliskości Pana Jezusa Eucharystycznego, jaką mamy zaszczyt doświadczać, gdy podczas Mszy Świętej stoimy wokół ołtarza i pomagamy kapłanom!

Jeśli chciałbyś stać się jednym z nas, przyjdź na spotkanie ministrantów, które w naszej parafii odbywa się w każdą sobotę o godzinie 11.00 w salce pod plebanią.

Na zbiórkach uczymy się, jak godnie służyć Panu Bogu przy ołtarzu, poznajemy naukę Kościoła, gramy w ping-ponga, piłkarzyki i inne gry, oglądamy filmy, a w czasie wakacji jeździmy na wspólne wyjazdy. Zapraszamy!

Lektorzy

Lektorat to kolejny etap posługi w Liturgicznej Służbie Ołtarza wiążący się z odczytywaniem podczas Mszy Świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego oraz modlitwy powszechnej. Zadania lektora są bardziej odpowiedzialne, dlatego przyjęcie tej posługi nie następuje od razu, ale po kilku latach formacji liturgicznej.

Dzięki lektorom wspólnota Kościoła słyszy Słowo Boże. Zadanie to jest bardzo ważne, ponieważ przybliża ludzi do Boga i umiłowania Pisma Świętego. Dlatego lektor powinien przestrzegać pięciu przykazań, które pomogą mu być dobrym sługą Słowa Bożego:

  1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

Do szczegółowych zadań lektora należy:

– wierna służba Słowu Bożemu;

– angażowanie się w sprawy Kościoła;

– współpraca w dziele apostolstwa;

– wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);

– wykonywanie psalmu;

– zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej.

 

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

– przygotowanie ceremonii liturgicznej;

– wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;

– przygotowanie i odczytanie komentarzy.

 

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan.

Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.

(Opis pięciu przykazań oraz zadań lektora za: http://lektorzy.pl.tl/)

Zakładka w przygotowaniu…

Aktualności

Informacje

Sakramenty