Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Promocje ministranckie – 4.06.2023

Już drugi raz w tym roku w niedzielę, 4 czerwca 2023 r., kolejni kandydaci do służby Bożej przy ołtarzu złożyli swoje przyrzeczenia. W trakcie Mszy św. o godz. 12:00 ks. Proboszcz Szymon Chachulski poświęcił stroje liturgiczne: komże oraz kołnierze.

Nowo przyjęci ministranci wobec zgromadzonej wspólnoty parafialnej złożyli przyrzeczenia następującej treści:

„Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący”.

Nowo przyjętym ministrantom gratulujemy i życzymy gorliwości, pobożności oraz mocy Ducha Świętego w wypełnianiu obowiązków przy ołtarzu.

***   ***   ***  ***   ***   ***   ***   ***

Służba Kościołowi przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem katolickiego chłopca. Bycie ministrantem jest wielką dumą, ale i służbą. To właśnie znaczy łacińskie słowo Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać).

„Ministrant”, a także „minister”, nazwy, które wywodzą się z tego łacińskiego słowa, oznaczą właśnie „bycie sługą”. Nie jest to jednak zwykła służba, ponieważ ministranci służą wielkiemu Panu, i dlatego ich posługa jest tak wielkim zaszczytem! Chrystus, któremu służymy, jest Królem Świata, dlatego posługa na rzecz rozszerzania Jego królestwa na ziemi jest wielką radością. Jesteśmy dumni z powodu bliskości Pana Jezusa Eucharystycznego, jaką mamy zaszczyt doświadczać, gdy podczas Mszy Świętej stoimy wokół ołtarza i pomagamy kapłanom!

Jeśli chciałbyś stać się jednym z nas, przyjdź na spotkania ministrantów, które w naszej parafii odbywają się w soboty o godzinie 11.30 w salce pod plebanią.

Na zbiórkach uczymy się, jak godnie służyć Panu Bogu przy ołtarzu, poznajemy naukę Kościoła, gramy w ping-ponga, piłkarzyki i inne gry, oglądamy filmy, a także jeździmy na wspólne wyjazdy. Zapraszamy!

Aktualności

Informacje

Sakramenty