Informacje

Biuro parafialne

BIURO PARAFIALNE
Czynne codziennie po wieczornej Mszy św. o godzinie 18.30

Dokumenty i czynności wymagane do przyjęcia św. Sakramentów

Chrzest:
akt urodzenia dziecka (odpis),
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych,

I Komunia Święta:
metryka chrztu
uczestnictwo w katechezie i Mszy św.

Bierzmowanie:
metryka chrztu
uczestnictwo w katechezie i Mszy św.
systematyczne życie sakramentalne

Małżeństwo:
metryka chrztu
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
świadectwo bierzmowania
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
akt ślubu, gdy wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb Katolicki
akt zgonu
forma pogrzebu ustalana jest zgodnie z prawem kościelnym