Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego w Działdowie

Dziękczynienie za dar powołania zakonnego Siostry Joanny Chilińskiej – 02.10.2022

Powołanie do życia poświęconego na wyłączną służbę Panu Bogu jest wielkim darem i jednocześnie zobowiązaniem. W niedzielę 2 października br. podczas sumy parafialnej dziękowaliśmy Stwórcy za dar powołania zakonnego naszej parafianki, siostry Joanny Chilińskiej, która 26 sierpnia złożyła wieczyste śluby zakonne, natomiast w trakcie uroczystej Mszy św. powtórzyła swoje przyrzeczenia zakonne.

Joanna Chilińska należy do Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w skrócie nazywanych Pasterzankami. Zgromadzenie SMDP powstało 21 listopada 1895 r., założycielem jest o. Honorat Koźmiński, kapucyn i m. Ludwika Moriconi.

Bezhabitowe Zgromadzenie, którego siostry nie noszą stroju zakonnego, jest jednym z wielu zgromadzeń powstałych z inicjatywy o. Honorata – dla ratowania Ojczyzny przed upadkiem moralnym i duchowym.

Od początku o. Honorat powierzył Siostrom Pasterzankom ratowanie dziewcząt i kobiet narażonych na demoralizację i prostytucję. Jednym z bardzo ważnych problemów społecznych w Polsce XIX w. była migracja kobiet do miast, która z powodu braku wykształcenia, przygotowania zawodowego – przyczyniła się do wchodzenia dziewcząt i kobiet na drogę życia niemoralnego, w którym oddanie swego ciała za pieniądze, było sposobem na zdobycie środków utrzymania.

Od początku powstania Zgromadzenia siostry pracowały w duchu charyzmatu, prowadząc zakłady wychowawcze dla dziewcząt i kobiet, które uległy demoralizacji. Zakładając placówki wychowawcze, siostry zawsze wyznaczały w tych domach część dla życia wspólnotowego, aby zawsze być z wychowankami i dzielić z nimi codzienność…

Życie przeniknięte modlitwą i pokutą oraz śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jakie siostry składają, są znakiem ich całkowitego oddania Bogu. W Kościele Zgromadzenie pełni misję dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży żeńskiej, aby ustrzec je przed demoralizacją i pomóc w odnajdywaniu drogi do Boga, który jest Miłością.

Zgromadzenie SMDP prowadzi swoją działalność w kraju, a także za granicą m.in. na Białorusi oraz w Afryce.

Siostrze Joannie, która swoją posługę pełni w Dursztynie w województwie małopolskim życzymy mocy Ducha Świętego do wykonywania wszystkich powierzonych Jej zadań.

 

 

 

Aktualności

Informacje

Sakramenty